Oorlog

Dit is het waargebeurde verhaal van Paths of Glory

Waargebeurd verhaal Paths of Glory
Geschreven door: Alex van Vogelpoel

Paths of Glory is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Deze klassieke anti-oorlogsfilm uit 1957 maakte veel los bij de release in Frankrijk. Het verhaal is gebaseerd op de roman Paths of Glory van Humphrey Cobb en hij heeft het waargebeurde verhaal over de vier korporaals van Souain gebruikt.

Waargebeurd verhaal Paths of Glory

De film Paths of Glory vertelt het verhaal over een strijd binnen het Franse leger. Waar generaal Mireau een promotie in het vooruitzicht krijgt gesteld wanneer hij een aanval inzet op een goed verdedigde Duitse basis. Het zet een kettingreactie van gebeurtenissen in gang, waarbij veel Franse soldaten sneuvelen en vervolgens compagnies weigeren om nog een aanval in te zetten. Generaal Mireau wil daarop dat zijn eigen mannen worden beschoten om toch in actie te komen. Dit alles is de vertelling van Paths of Glory uit het boek van Humphrey Cobb, dit schreef hij in 1935 en baseerde zijn verhaal losjes op een waargebeurd verhaal. Namelijk de korporaals van Souain.

Franse soldaten weigeren aan te vallen

In het noorden van Frankrijk moest op 10 maart 1915 een compagnie een aanval inzetten rondom het dorp Souain. Er waren al eerdere pogingen gedaan om het dorp te heroveren, waarbij grote verliezen waren geleden. Ook nu gaat het snel mis en weigeren de soldaten van de 21ste compagnie om nog aan te vallen. Ze zien de volledige zinloosheid in van de aanval, met de dood tot gevolg. Generaal Réveilhac eist daarop sancties en kapitein Equilbey wordt bevolen een lijst aan te leveren met zes korporaals en achttien soldaten.

Vier korporaals van Souain

Op 15 maart 1915 geeft generaal Réveilhac opdracht om deze 24 mannen direct te berechten. Een dag later komen ze voor de Krijgsraad onder de betichting van ‘weigeren om uit de loopgraven te gaan’. Ter verdediging gaf onder meer korporaal Maupas aan dat iedereen die uit de loopgraven kwam letterlijk zou worden weggemaaid door eigen vuur of door de Duitse kanonniers. Twintig man werd vrijgesproken, maar vier korporaals kwamen er niet goed uit. Ze werden ter dood veroordeeld.

Na twintig jaar rehabilitatie

Op 17 maart 1915 werden de vier korporaals voor de ogen van de overige soldaten gefusilleerd. Het waren Theophile Maupas (40), Louis Lefoulon (30), Louis Lechat (23) en Louis Gerard (28). Weduwe Maupas begon direct na de oorlog een campagne voor eerherstel van de vier korporaals van Souain. Het zou een dagtaak worden, die liefst twintig jaar zou duren. Pas op 3 maart 1934, onder druk van de Franse pers, oordeelde het Speciaal Hof van Justitie dat er redenen waren om de vier te rehabiliteren. Een jaar later schreef Cobb Paths of Glory en baseerde zich op dit waargebeurde verhaal.

Over de Auteur

Alex van Vogelpoel

Door een fascinatie voor geschiedenis en ook een kortstondige opleiding Geschiedenis is waargebeurde verhalen een snel gemaakte link. Hoe zit het echte verhaal in elkaar? Dat is wat Alex graag uitzoekt.